© Stichting Breintrein.nl 2016
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

/Contactavonden

Evaluatie ERGOTHERAPIE 21 februari 2018 Mevrouw Ine van de Schoor Ergotherapeut, werd door onze secretaris Marlies  hartelijk welkom gehete. Wat is ergotherapie? Wat wordt er getest met N.P.O.? Wat kunnen wij niet zien op een M.R.I.? Ergotherapie wordt gekoppeld aan hulpmiddelen, deze worden alleen ingezet voor mensen die het echt nodig hebben. Wat is N.P.O.- New Psychologisch Onderzoek. Met functionele M.R.I. is het mogelijk geworden te zien welke hersensgedeelten tijdens een bepaalde activiteit meer zuurstof nodig heeft. Test het vermogen tot denken. Test intelligentie. Test het vermogen tot weten. Test soms het gedrag. Cognitie: Ik gebruik mijn brein. Heel veel onderzoeken zijn niet te vinden op de M.R.I.. Alle dagelijkse activiteiten die wij uitvoeren, gebruiken wij ook ons brein voor, plannen, organiseren, volgorde. Altijd in het kader van uitvoeren van handelen. Verschillende problemen kunnen zich voordoen: Aandacht niet kunnen volhouden. Aandacht niet kunnen selecteren. Aandacht niet kunnen wisselen. Hoeveelheid informatie(prikkels) kunnen beperkt zijn. Het gevoel hebben een slecht geheugen te hebben. Verkeerde aansturing. Probleem verkeerd ingeschat. Elk brein boven de 30 jaar is minder flexibel. Na een CVA/NAH is dat nog minder, zoals zien, ruiken, voelen, proeven, horen, evenwicht. Van een onverwachte prikkel raakt het hoofd veel sneller vol. Kunnen we met z’n hoofd nog nadenken? Kan er in dit hoofd nog informatie bij? Met een vol hoofd kun je niet meer rationeel denken. Tips en trucks: Inzicht in eigen belastbaarheid. Routine ergens in krijgen. Structuur aanbieden. Hulpmiddelen zoals agenda, telefoon, wekker, alarmsystemen, plannen uitwerken op papier. Het inzetten van hulpmiddelen is altijd maatwerk. Al deze informatie werd besproken met onze bezoekers. Onze bezoekers kregen de gelegenheid tot vragen stellen, deze werden dan door Mw.Ine van de Schoor op haar kundige wijze beantwoordt.
EVALUATIE: NEUROLGIE  17 januari 2018 Neurologe in opleiding , Kim Bekelaar werd van harte welkom gehete door onze secretaris. N.A.H. is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen. Er zijn twee verschillende kenmerken: traumatische- en niet traumatische N.A.H. Onder traumatische N.A.H. wordt o.a. verstaan, hersenletsel ontstaan door b.v. een verkeersongeval of val op het hoofd of klap op het hoofd. Onder niet traumatische N.A.H. wordt verstaan, hersenletsel door zuurstof gebrek, stoornis van de bloedtoevoer, hersenvliesontsteking, tumor of door te veel alcohol gebruik. Hoe vaak komt N.A.H. voor in Nederland? Momenteel zijn 645.900 gevallen bekend. Er komen ieder jaar 130.000 nieuwe gevallen bij. De onderzoeken na het vaststellen van traumatische en niet traumatische N.A.H. werd besproken. Ook werd uitleg gegeven over een herseninfarct, hersenbloeding en een hersentumor. Diverse onderzoeken vinden plaats op de afdeling neurologie om vast te kunnen stellen wat voor soort N.A.H. de patiënt heeft. Vaak is er na de hersenscan helemaal niets gezien. Aanvullend onderzoek zal hierop op volgen door b.v. bloedonderzoek, ruggenprik, CT scan of MRI scan. Gevolgen van een hersenletsel kan heel divers zijn b.v. coma, focale uitval, verminderd denkvermogen en problemen met het korte- en lange termijngeheugen. Bij spoedopname in het ziekenhuis wordt al vanuit de ambulance het ziekenhuis op de hoogte gesteld dat er een patiënt met hersenletsel onderweg is. Een specialistisch team van chirurg, anesthesioloog, radioloog, neuroloog en twee verpleegkundigen maken hun opwacht bij het arriveren van de patiënt in het ziekenhuis om zo snel mogelijk in actie te komen om te kunnen vaststellen welke behandelingen het dringends zijn. Moet er geopereerd worden  of intuberen op het plaatsen van een drukschroef enz. Zo wordt iedere vorm van hersenletsel zo snel mogelijk beoordeeld en behandeld. Na de behandeling volgt meestal een vervolgbehandeling, dit is mede afhankelijk van de leeftijd. Dit kan b.v. zijn in het revalidatiecentrum in Hoensbroek ”Adelante”. N.A.H. kan iedereen overkomen! Na de toelichting en uitleg konden onze bezoekers vragen stellen waar ook dankbaar gebruik van werd gemaakt.
EVALUATIE: Balans vinden in de zorg voor jezelf en anderen. 21 maart 2018. Gastspreker: Michel Schoonenberg, coördinator Hersenletselteam Limburg. Voorzitster Bianca Teeuwen heet Michel Schoonenberg van harte welkom. Het leven staat na een hersenletsel op zijn kop. De persoon met een hersenletsel moet weer een nieuwe balans vinden. Dit geldt ook voor zijn of haar partner, ouder(s), kinderen, broers en zussen en andere familieleden die nauw betrokken zijn. Hoe vind je weer balans in je leven! Wat helpt? Hiervoor is geen recept. Het delen van elkaars ervaringen kan je op weg helpen om weer een stukje meer in balans te komen. Balans kan je niet vinden. Balans moet je zelf creëren. P.R.E.T. Pauzeren Op tijd inzien wanneer je moet stoppen. Je grenzen leren kennen. Spanning en ontspanning in balans brengen. Rustige omgeving In verband met snelle afleidbaarheid doe je de radio/tv uit tijdens het lezen of een gesprek voeren. Zorg ook voor een rustige inrichting in de kamer. Eén ding tegelijk Sta stil bij dingen die je doet. Zet bewust koffie en voer niet ondertussen een gesprek. Tempo aanpassen Men wil het oude tempo weer bereiken, maar dat gaat niet. Dat werkt averechts. Lege accu theorie: (bijvoorbeeld na een beroerte, bij hersenletsel, na een ongeval of bij N.A.H.) ’s ochtends:  de accu  is gedeeltelijk  gevuld, ’s middags :na enkele  mentale of (fysieke) activiteiten is de accu bijna leeg. Door de activiteiten is er veel energie verbruikt . ’s avonds: na een drukke dag is de energie op. De bodem van de accu is bereikt. ’s Nachts: De accu laadt niet meer volledig op. In mijn leven (Michel Schoonenberg) zie en ervaar ik, dat vele anderen hetzelfde ervaren en het moeilijk vinden om een juiste balans te vinden en bewaren. Helaas met een beperking ben je genoodzaakt om bepaalde andere keuzes te moeten maken. Dit gaat met vallen en opstaan. SUCCES
Echt: 18 april 2018 EVALUATIE “HET VERHAAL VAN SAM KORSTEN” In 1997 is mijn leven helemaal veranderd. Ik werd aangereden door iemand die een CD aan het verwisselen was. Ik was toen 20 jaar. Alles heb ik opnieuw moeten leren, zoals lopen en oriënteren enz. Dit ongeluk heeft een grote impact gehad niet alleen op mijn leven maar ook in ons gezin. Nu heb ik ook een N.A.H. Het fysieke herstel was hevig maar het mentale herstel was heel moeilijk. Mijn jongste zus heeft mij enorm geholpen( hij wordt er nog emotioneel van) Van de revalidatie kan ik mij bijna niets herinneren. Na 1½  jaar revalidatie werd ik geplaatst in een brugwoning en moest voor mijzelf gaan zorgen. Ik ging boodschappen halen maar op het moment dat ik de winkel was, was ik alweer vergeten waarom ik naar de winkel was gekomen. Ik heb ontdekt dat ik dat ik veel moet opschrijven omdat ik het anders niet kan onthouden. In Hoensbroek heb ik een cursus gevolgd “meedoen na hersenletsel” In het begin van mijn nieuwe zelfstandigheid heb ik veel heil gezocht in drank, roken, gokken. Ook heb ik in die tijd contacten gezochten met vrouwen in de prostitutie. Gelukkig heb ik ingezien dat dat allemaal geen oplossing was. Het alleen zijn brak mij op. Vrienden kwamen niet meer, ik heb die jongens eens bij mij uitgenodigd om te vragen waarom ze niet meer kwamen. Hun  antwoord was, ze vonden mij egoïstisch en dat ik alleen maar met mijzelf bezig was. Dit heeft mij aan het denken gezet om meer inzicht te krijgen in mijzelf en dat ik mij opener moest opstellen. Het heeft natuurlijk te maken van acceptaties die ik moest aanvaarden. Op basisscholen, HAVO- MAVO- VWO enz. heb ik voorlichtingen gegeven en mijn ervaringen verteld over de gevolgen van een ongeluk. Om meer structuur in mijn leven te krijgen moest ik overal memo’s neerleggen. Mijn mobiel is een echt hulpmiddel. Ik heb geleerd alles van mij af te schrijven. In 2009 heb ik een boek uitgegeven over mijn leven voor en na een hersenletsel. Marlies mijn vrouw heb ik 12 jaar geleden leren kennen, sinds die tijd zijn wij een paar en dit was niet altijd gemakkelijk , het was vallen en opstaan. Mijn vrouw is mijn steun en toeverlaat. Wij hebben samen 2 kinderen ( een jongen en een meisje). Het opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk maar dat is ook in gezinnen zonder iemand met N.A.H. De kinderen zijn wel op de hoogte van mijn situatie. Wij wonen in een gezellige buurt in Helden. Laatst was mijn vrouw naar Malaga en de kinderen waren elders ondergebracht, wat heb ik genoten van die rust. De jeugdherinneringen zijn altijd bij gebleven tot een paar uur voor het ongeluk. Een ding heb ik geleerd, nooit bij de pakken neer gaan zitten.
Woensdag 20 juni 2018 Alle 28 bezoekers aan Stichting Brein Trein waren ( bijna allemaal) tijdig aanwezig zodat wij gezamenlijk om 18.30 vertrokken richting het centrum van Echt. Vol enthousiasme gingen wij gezamenlijk richting “ ’t Elfde Gebod” een geweldig mooie locatie waar we hartelijk werden ontvangen. Wederom  had Marlies( onze secretaris) samen met de kok  een voortreffelijk menu samengesteld. Gezien het super mooie weer konden wij allemaal op het terras genieten van al dat lekkers. Het was geweldig om te zien hoe iedereen genoot. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Noteer maar vast voor de 3e woensdag in juni 2019 “HAPPEN EN STAPPEN”

>EERSTE PRESENTATIE BIANCA

Huis van de zorg ECI 25 juni 2015 029De eerste presentatie zit erop!!! 25 juni 2015 heeft onze voorzitster, BiancaTeeuwen, haar eerste presentatie gegeven in    de ECI cultuurfabriek te Roermond.Aan belangstelling was geen gebrek. Bianca super gedaan, wij zijn trots op jou. Het bestuur is al aan het brainstormen over de onderwerpen op onze contactdagen in 2016.

>HOE MOEILIJK IS HET DAGELIJKSE        LEVEN

Wie gezond is gebruikt zijn hersenen zonder erbij na te denken .De weg naar de supermarkt wordt gedachteloos afgelegd, de programma’s op televisie zijn goed te volgen en op het werk zijn we in staat de verschillende opdrachten goed uit te voeren. We zien, horen, praten, denken en voelen alsof niets bijzonder is. Pas als het brein ons in de steek laat, merken we hoeveel dingen wij altijd vanzelfsprekend hebben gevonden. Een hersenbeschadiging brengt met zich mee dat schijnbaar eenvoudige karweitjes niet meer volbracht kunnen worden. Een patiënt vertelt hoe hij in het ziekenhuis bijkomt nadat  hij een hoofdwond heeft opgelopen: “Aanvankelijk wist ik niet eens wie ik was of wat mij mankeerde en het duurde vele dagen voordat ik wist waaraan ik gewond was. Het leek alsof ik door de hoofdwond in een achterlijk kind was veranderd.” Deze man voelt zich als een pasgeboren wezen, dat kijkt en luistert, maar dat nog niets weet. Zelfs als zijn naam genoemd wordt heeft hij het niet in de gaten wie hiermee bedoeld wordt. “Mijn brein is een knoeiboel, het is steeds verward, het schiet te kort en is zwak. Wat er nog in mijn geheugen zit is versplinterd, verbrokkeld in aparte ongeordende stukjes.” In de weken en jaren hierna zal de man een heel stuk herstellen, maar hij is niet meer opgewassen tegen de praktische problemen van het leven van alledag. Hij raakt zelfs op bekende plaatsen de weg kwijt. Hij ziet de rechterkant van de wereld niet meer duidelijk, zodat hij soms tot zijn eigen woede en verontwaardiging tegen een muur oploopt zonder hem gezien te hebben. Als hij een spijker in de muur wil slaan, trekt het ding scheef en breekt hij zich het hoofd erover hoe zoiets verholpen moet worden. Zelfs zijn bestek is voor hem moeilijk te gebruiken. De vork gehoorzaamt hem niet, hij prikt vaak naast zijn vlees en de soep loopt steeds om onverklaarbare reden van zijn lepel
© Stichting Breintrein.nl 2016
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

!2 sept 2016

N.A.H. EN RELATIES. \Breincafé voor

jongeren Echt, 21-09-2016

Het thema: N.A.H. en relaties staat 21 september 2016 van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent House, Diepstraat 3C in Echt.  Stichting Brein Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45 jaar met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens deze avond zal Heer Michel Schoonenberg, Coördinator Hersenletsel Limburg, het thema N.A.H. en relaties met u bespreken. N.A.H. heeft invloed op jouw relatie. Na een herseninfarct of –bloeding, een ongeluk, hersentumor of na reanimatie treedt er een hersenbeschadiging op. Daardoor kunnen er veranderingen ontstaan in het functioneren of in persoonlijkheid. Dat heeft uiteindelijk weer invloed op jouw relaties, zoals huwelijksrelatie, vrienden- en familierelaties. Je begrijpt elkaar niet meer, je moet allebei wennen aan de veranderde situatie. Jouw relatie kan zelfs zo ingrijpend veranderd zijn dat samenleven onder één dak heel moeilijk is geworden. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Kortom een boeiend onderwerp waar aan gesprekstof geen gebrek zal zijn. U bent van Harte Welkom op deze boeiende avond. Stichting BreinTrein is in Talent House, Diepstraat 3C in Echt van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen rekening. Stichting Brein Trein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel. Voor meer informatie over BreinTrein kunt u mailen naar ; info@stichtingbreintrein.nl of bel met Marlies Franssen, 06 52 41 12 90. Website: www.stichtingbreintrein.nl:  Facebook: Stichting Brein Trein
21 september 2016

EVALUATIE: N.A.H. EN RELATIES.

Heer Michel Schoonenberg, Coördinator Hersenletsel Limburg, wordt door onze voorzitster Bianca, van harte welkom geheten. N.A.H. heeft invloed op jouw relatie. Heer Schoonberg stelde voor om gezamenlijk een interactie te doen zodat de avond voor iedereen interessant wordt. Waar denk je dan aan, N.A.H. en relatie, het is een heel breed onderwerp. Voor wie heeft N.A.H. invloed gehad op de relatie met partner, vrienden, familie, en voor wie niet. Uiteindelijk zei niemand dat het geen invloed had en heeft. Hersenletsel heeft in het algemeen invloed op jouw relatie, het kan bij iedereen anders zijn. Welke factoren zijn allemaal van invloed op jouw relatie naar aanleiding van N.A.H. De bezoekers reageerde divers, voor de een was het de energie, voor de ander niet meer of moeizaam communiceren, sociaal aspect wordt hierdoor minder. Ook taalstoring en slecht zien werd aangegeven als een factor door N.A.H. Het krijgen van een relatie door deze factoren hebben grote invloed, zeker als men van de buitenkant niet kan zien wat de beperkingen zijn door N.A.H. Enige factoren waren nog niet genoemd zoals, persoonlijke factor, wie ben jij als persoon, ook voor je hersenletsel, hoe zit je in elkaar en zat je in elkaar voor N.A.H. Iedereen als mens neemt zijn eigen bagage mee, hoe was dat voor N.A.H. en na N.A.H. Persoonlijke factoren zijn heel belangrijk in een relatie, toch is het mogelijk een relatie op te bouwen, op ieder potje past een deksel. De uitstraling en de aard van de persoon, is hij positief, wat voor uitstraling heeft hij, wat zijn de persoonlijke krachten in- en voor het leven. Allemaal factoren die invloed hebben op een relatie ook met N.A.H. De steun van de omgeving heeft heel veel invloed. Je moet proberen je energie te verdelen en hierin een balans proberen te vinden. De manier hoe ga je met de situatie om is wel voor ieder persoon bepalend. De manier hoe jij je eigen presenteert is bepalend voor de omgang. Het zoeken naar een manier, hoe kan ik met mijn emoties omgaan. Soms kan dat door gesprekken met een psycholoog veel verbetering brengen. Een persoonlijke ervaring van een van de bezoekers kwam op tafel, zij vertelde hoe zij het ervaart om een leven te delen met een partner met N.A.H., ook wat betreft de omgeving. Dit verhaal was zeer confronterend. De partner werd door Heer Schoonenberg benaderd om zijn belevenissen te laten verwoorden wat betreft relatie en N.A,H. Heel belangrijk is omgaan met emoties en leren omgaan met de persoon met N.A.H. en proberen daar een balans in te vinden. Dit geldt ook voor mensen zonder N.A.H.