© Stichting Breintrein.nl 2016

>EERSTE PRESENTATIE BIANCA

Huis van de zorg ECI 25 juni 2015 029De eerste presentatie zit erop!!! 25 juni 2015 heeft onze voorzitster, BiancaTeeuwen, haar eerste presentatie gegeven in    de ECI cultuurfabriek te Roermond.Aan belangstelling was geen gebrek. Bianca super gedaan, wij zijn trots op jou. Het bestuur is al aan het brainstormen over de onderwerpen op onze contactdagen in 2016.
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

Nieuws

  FRIKAS     4 november 2016, aanvang 20.40        Interview: Bianca Teeuwen(onze voorzitster)    door Huub Alofs      Haar zoontje en zijn opa waren      haar ondersteuning.
aflevering gemist? kijk hier terug!

Happen en Stappen.

Woensdag 20 juni 2018

Het bestuur van Stichting Brein Trein nodigt

jullie uit om samen met hun een heerlijk

avondje te gaan “Happen & Stappen”

Wij gaan samen wandelend naar het “Elfde

Gebod”  in het centrum van Echt.

Diegene die interesse hebben om 20 juni

2018 deel te nemen aan ons avondje

“Happen & Stappen” kunnen zich

aanmelden via email:

info@stichtingbreintrein.nl

 of via facebook: Stichting Brein Trein.

Vragen omtrent deze avond, dan even

contact opnemen met onze secretaris

Marlies Franssen, mobiel: 0652411290.

Deelname bedraagt € 10,-- per persoon.

Wij vertrekken om

18.30 vanaf  Talenthouse, Diepstraat 3C te

Echt.

Persbericht:

ECHT: 16-05-2018

AVOND MET MUZIEK; LIESBETH VAN

DEN ESSEN”

Stichting Brein Trein voor jongeren

Het thema:” Avond met muziek” staat op 16 mei

a.s. van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de

bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent

House, Diepstraat 3C in Echt. Stichting Brein

Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45

jaar met een niet-aangeboren hersenletsel

(NAH), mantelzorgers, partners, familieleden,

vrienden en professionals. Deelname is gratis en

aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze avond zal Liesbeth van den Essen

de muziektherapie met ons bespreken en in

praktijk brengen.

Muziek therapie:

Muziek als medicijn? Van rustgever tot

wondermiddel? Van activeren tot stimuleren.

Welke vormen van muziektherapie bestaan er?

Muziektherapie kan individueel en in

groepsverband plaatsvinden.

Er bestaat receptieve muziektherapie en actieve

muziektherapie.

Per doelgroep zijn er accentverschillen binnen

de muziektherapie.

Kortom een boeiend thema waar aan

gesprekstof en muziek geen gebrek zal zijn.

U bent van Harte Welkom op deze avond

 

                                                                                 

BreinTreinvind plaats in het Talent House Diepstraat 3C in Echt

van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen

rekening.BreinTrein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende

onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren Stichting

BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel.

Voor meer informatie over stichtingBreinTrein kunt u mailen naar breintrein@live.nl 

of bel met Marlies Franssen, tel: 0652411290.

Website:www.stichtingbreintrein.nl

of bezoek onze Facebook pagina: Stichting Brein Trein

>EERSTE PRESENTATIE BIANCA

Huis van de zorg ECI 25 juni 2015 029De eerste presentatie zit erop!!! 25 juni 2015 heeft onze voorzitster, BiancaTeeuwen, haar eerste presentatie gegeven in    de ECI cultuurfabriek te Roermond.Aan belangstelling was geen gebrek. Bianca super gedaan, wij zijn trots op jou. Het bestuur is al aan het brainstormen over de onderwerpen op onze contactdagen in 2016.

>

© Stichting Breintrein.nl 2016
Thei Jaegers Webdesign 2016

Stichting BreinTrein

19-10-2016 Ronnie Gardiner Methode. Breincafé voor jongeren Echt,  Het thema: Ronnie Gardiner Methode staat 19 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur centraal tijdens de bijeenkomst van Stichting Brein Trein in Talent House, Diepstraat 3C in Echt. Stichting Brein Trein is een trefpunt voor mensen van 18 tot 45 jaar met een niet- aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens deze avond zal de Ronnie Gardiner Methode worden besproken, deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz- drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was en is om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel(CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie). Wil jij ook kennis maken met deze bijzondere methode, dan ben jij van harte welkom. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Kortom een boeiend onderwerp waar aan gesprekstof geen gebrek zal zijn. U bent van Harte Welkom op deze boeiende avond. Stichting BreinTrein is in Talent House, Diepstraat 3C in Echt van 19.30 tot 21.30 uur (deuren sluiten om 22.00 uur). Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Consumpties (€ 1,- per stuk) zijn voor eigen rekening. Stichting Brein Trein is, met uitzondering van vakantieperiodes, elke derde woensdag van de maand op dezelfde tijd en locatie. Er staan wisselende onderwerpen centraal in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. Vrijwilligers organiseren Stichting BreinTrein, met ondersteuning van MEE Noord en Midden Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Effectyf en Menswel. Voor meer informatie over Stichting BreinTrein kunt u mailen naar info@stichtingbreintrein.nl  of bel met Marlies Franssen, 06 52411290. Website: www.stichtingbreintrein.nl : Facebook: Stichting Brein Trein